Regulamin serwera

I. Postanowienia Ogólne:

1. Właścicielem serwera NoSleep.pl jest osoba fizyczna.
2. Każdy użytkownik decydujący się na korzystanie z serwera NoSleep.pl akceptuje niniejszy regulamin w całości.
3. Serwer NoSleep.pl jest serwerem korzystającym z programu publicznego TeamSpeak3, a korzystanie z niego jest darmowe.
4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez innych użytkowników serwera NoSleep.pl.
5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.

 

II. Nowy Użytkownik:

1. Nowym użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza serwer po raz pierwszy oraz wszystkie osoby, które zmieniły swój profil użytkownika.
2. Nowy użytkownik powinien dokonać weryfikacji swojego profilu serwerowego, którą musi potwierdzić członek Administracji.
3. Użytkownik podczas weryfikacji powinien podać swój wiek, płeć oraz województwo (w przypadku osób mieszkających poza granicami Polski również powinny ten fakt zgłosić).
4. Podanie wyżej wymienionych danych jest wymagane, aby w pełni korzystać z możliwości serwera.
5. Do rejestracji wymagane jest posiadanie i używanie przez użytkownika mikrofonu, a administracja nie ma obowiązku rejestracji osoby która go nie posiada, bądź nie używa.
6. Administracja podczas weryfikacji użytkownika nigdy nie prosi o inne dane personalne niż wymienione wyżej.
7. Użytkownik powinien pamiętać, aby nie używać standardowo ustawianego przez aplikację TeamSpeak 3 nicku - „TeamSpeakUser” lub „Android”.
8. Administrator ma prawo odmówić rejestracji, jeżeli stwierdzi rażące nieprzestrzeganie Regulaminu.

 

III. Zasady Korzystania z Serwera:

1. Na wszystkich kanałach serwera obowiązuje kultura osobista, a użytkownik powinien prowadzić swoje rozmowy w sposób zwyczajowo przyjęty za kulturalny.
2. Na serwerze obowiązuje zakaz używania nicków, opisów (Description), awatarów oraz treści o charakterze obraźliwym, erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, faszystowskim,
szerzącym nienawiść, nawołującym do przemocy, propagującym substancje,
których użycie i posiadanie jest zabronione na mocy przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2.1 Zabrania się wysyłania odnośników działających na szkodę użytkownika.
- 2.2 Zabrania się wysyłania odnośników o charakterze złośliwym (np. SCREAMERY).
- 2.3 Zabrania się zbyt częstej zmiany nazwy użytkownika.
- 2.4 Zabrania się zmiany nicku na obraźliwy względem któregoś z użytkowników.
- 2.5 Zabrania się zmiany nazw kanałów na obraźliwe względem któregoś z użytkowników.
- 2.6 Zakazane jest rozpowszechnianie i reklamowanie innych serwerów.
3. Na serwerze obowiązuje kategoryczny zakaz nagrywania rozmów oraz obrazu komunikatora oraz rozprzestrzeniania go w sieci. Wyjątkiem może być posiadanie pozwolenia Administracji.
4. Zakazuje się nadmiernego skakania po kanałach.

 

IV. Kanały Publiczne:

1. Kanały publiczne są kanałami, na których użytkownik może przebywać bez dodatkowych uprawnień.
2. Każdy użytkownik ma prawo korzystać z kanałów publicznych w sposób nieograniczony.
3. Użytkownik nie może na kanałach publikować materiałów muzycznych, w stosunku do których nie posiada praw autorskich.
4. Użytkownik powinien korzystać z kanałów w sposób nieutrudniający rozmów innym użytkownikom.
5. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że inna osoba korzysta z kanału w sposób sprzeczny z Regulaminem, powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Administrację serwera.
6. Niedozwolone jest udostępniania jakichkolwiek odnośników do stron lub serwerów na kanałach publicznych.
7. Zabrania się używania modulatorów głosu na kanałach publicznych.

 

V. Kanały Prywatne:

1. Wszystkie kanały prywatne znajdują się w strefie nazwanej jako "Strefa Prywatna".
2. Kanały prywatne są w pełni darmowe.
3. Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie jeden kanał w strefie prywatnej i maksymalnie dwa podkanały.
4. Osoba posiadająca rangę o nazwie "Jestem Właścicielem Kanału." staje się automatycznie właścicielem danego kanału oraz bierze ona odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane na jej kanale.
5. Właściciel kanału ma prawo przydzielać uprawnienia (rangi kanałowe), nakładać kary (rangi kanałowe) oraz wyrzucać osoby znajdujące się na jego kanale.
6. Na ewentualne nagrania na kanale prywatnym muszą wyrazić zgodę wszyscy znajdujący się na kanale.

 

VI. Administracja:

1. Administratorzy mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników.
2. Administracja, kierując się dobrem serwera, ma prawo do nałożenia kary na użytkownika, który nie przestrzega niniejszego regulaminu.
3. Administracja ma prawo do wejścia na każdy kanał bez zapowiedzi, bez znajomości hasła oraz bez zgody właściciela kanału.
4. Administrator ma obowiązek przestrzegania regulaminu jak każdy inny użytkownik.
5. Członkowie Administracji mają obowiązek ustawiania zgodnych z prawdą rang rejestracyjnych.
6. Administracja ma obowiązek udzielania pomocy użytkownikom, którzy mają problem ze swobodnym korzystaniem z Serwera.
7. Administracja nie może publikować odnośników niezwiązanych z serwerem.
8. Wszelkie spory związane z pracą administracji rozwiązuje Root i Administrator, ich decyzja jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.
9. W przypadku naruszenia regulaminu przez Supporta serwera użytkownik ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Administratorowi lub właścicielowi serwera.
10. Administracja nie jest zobowiązana do rozwiązywania problemów graczy korzystających z kanałów w strefie Gier.

 

VII. System nadawania Rang:

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 5 rang z dwóch grup rangowych ("4Fun" oraz "Gry"). Konfiguracja ilości rang jest dowolna.
2. Aby otrzymać rangi dodatkowe należy odwiedzić stronę internetową NoSleep.pl lub zgłosić się na odpowiedni kanał pomocy w Strefie Pomocy serwera NoSleep.pl.
3. Administrator ma prawo odmówić nadania rangi jeżeli stwierdzi, że ranga ta nie powinna być nadana użytkownikowi ze względu na zbyt niski wiek.
4. Rangi dodane za pośrednictwem strony internetowej mogą być usunięte przez Administrację bez podania przyczyny, a w przypadku powtarzającej się sytuacji administracja ma prawo do nałożenia kary.
5. Wszystkie rangi dodatkowe oznaczone jako "Premium" są nadawane w pełni automatycznie, a Administracja nie ingeruje w nie.

 

VIII. Usługi Premium:

1. Usługi Premium są usługami, które użytkownik może otrzymać tylko po wykupieniu ich w danej sekcji na stronie internetowej.
2. Posiadanie usług Premium nie jest obowiązkowe, a każdy użytkownik nabywa je dobrowolnie.
3. Kanały Premium są przydzielane na okres 30 dni kalendarzowych od momentu wykupienia kanału.
4. Kanał Premium znajduje się w strefie określonej jako "Strefa Premium".
5. Rangi serwerowe dają możliwość rozszerzenia swojego profilu użytkownika o uprawnienia podane podczas zakupu rang.

 

IX. Strefa Gier:

1. Strefa gier jest skierowana dla graczy danych serwerów, z którymi współpracuje serwer NoSleep.pl.
2. Zasady korzystania z kanałów w strefie gier są określone przez partnerów w opisie kanałów.
3. Na polecenie osób zarządzających strefą Administracja NoSleep.pl ma prawo stosować kary wobec osób korzystających z kanałów w tej strefie.
4. Osoby zarządzające strefą podlegają pod Administrację serwera NoSleep.pl.
5. Strefa gier może być modyfikowana przez zarządzającego nią w sposób niełamiący niniejszego regulaminu.

 

X. Aneksy do Regulaminu:

1. Regulamin może posiadać aneksy, które są opublikowane na stronie internetowej www.NoSleep.pl i są ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników.

 

XI. Postanowienia Końcowe:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwera NoSleep.pl
2. W sprawach spornych użytkownik może skontaktować się z Administracją bezpośrednio przez serwer TeamSpeak 3 NoSleep.pl lub poprzez kontakt mailowy pod adresem pomoc@nosleep.pl.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, o czym użytkownicy serwera zostaną w sposób jasny i przejrzysty poinformowani.

 

Aneksy i dokumenty do przejrzenia:

Ostatnia aktualizacja Regulaminu - 28.12.2017

Informacje o Serwerze

Dołącz do nas!
Status Serwera
Online

Ilość Użytkowników
77
/ 512

Ilość Kanałów:
333